Έτοιμο
ΣκυρόδεμαΣίδηρος Οπλισμού
Υλικά ΟικοδομώνΛατομείο
Αδρανών Υλικών

Έτοιμο σκυρόδεμα

Παραγωγή

Η σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας μας, διασφαλίζει την παραγωγή σκυροδέματος κάθε αντοχής, πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και τους Ευρωκώδικες, ενώ είναι διαπιστευμένη με ISO 9001:2015 από τον διεθνούς κύρους οργανισμό Lloyd's Register.

Διάθεση

Ο υπερσύγχρονος στόλος μας εγγυάται την έγκαιρη μεταφορά και την σωστή εφαρμογή του σκυροδέματος σε κάθε έργο.