Έτοιμο
ΣκυρόδεμαΣίδηρος Οπλισμού
Υλικά ΟικοδομώνΛατομείο
Αδρανών Υλικών

Έτοιμο σκυρόδεμα

Παραγωγή

Η σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας μας, διασφαλίζει την παραγωγή σκυροδέματος κάθε αντοχής, πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και τους Ευρωκώδικες.

Διάθεση

Ο υπερσύγχρονος στόλος μας εγγυάται την έγκαιρη μεταφορά και την σωστή εφαρμογή του σκυροδέματος σε κάθε έργο.