Έτοιμο
ΣκυρόδεμαΣίδηρος Οπλισμού
Υλικά ΟικοδομώνΛατομείο
Αδρανών ΥλικώνΛατομείο Αδρανών Υλικών

Εγκαταστάσεις

Η σύγχρονη μονάδα θραύσης αδρανών υλικών της εταιρείας μας, σε συνδιασμό με τον φυσικό ορυκτό πλούτο της περιοχής εξασφαλίζουν αδρανή υλικά άριστης ποιότητας.

Προιόντα

Το λατομείο παράγει όλα τα αδρανή υλικά (άμμο, άμμο Β, χαλίκι, γαρμπίλι, σκύρο, 3Α, 3Α προδιαλογέα) τα οποία έπειτα απο αυστηρό έλεγχο απο συνεργαζόμενες εταιρείες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας είναι έτοιμα προς διάθεση. Όλα τα αδρανή υλικά είναι πιστοποιημένα για την ποιοτητά τους σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα απο την Lloyd's Register, και διαθέτουν σήμανση CE.